دندانپزشکی - دندانسازی

مطب دکتر قربان عابدینی

عابدینی: 44764566-44764568

منطقه 22 .

شهرک راه آهن - بلوار امیر کبیر - نرسیده به تقاطع گلها - بالای بانک سرمایه

دندانپزشکی - دندانسازی

: جراح - دندانپزشک