دفتر خدمات الکترونیک شهر - منطقه 15 - تهران

دفتر خدمات الکترونیک شهر 1502

مدیریت: امین صفات

منطقه 15 .

مشیریه، سی متری صالحی، نبش کوچه نهم شرقی، جنب بانک مهر اقتصاد، ساختمان عرشیا،

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: صدور انواع پروانه و گواهی ساختمان، استعلامات، ثبت گزارشات مرحله ای مهندسین، صدور فیش عوارض نوسازی و پسماند، مفاصا حساب، صدور بیمه نامه ساختمان، بازدید وضع موجود، عوارض خودرو و مجوز طرح ترافیک...
limited
دفتر خدمات الکترونیک شهر | لیست دفتر خدمات الکترونیک شهر | آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر | آدرس دفتر خدمات الکترونیک شهر تهزان | دفترخدمات الکترونیک