دفتر خدمات الکترونیک شهر

دفترخدمات الکترونیک شهر202 - دفترخدمات الکترونیک شهر سعادت آباد

سیاری: 88099879

منطقه 2 .

تهران ، سعادت آباد، بلوار دریا، بین پاک نژاد و مطهری پلاک 142

دفتر خدمات الکترونیک شهر

: دفتر خدمات الکترونیک شهر گامی دیگر به سمت شهر الکترونیک کد 0202 مجهز به اینترنت وایرلس