طراحی و الگوسازی پوشاک

مدینو

مدیریت: سمیه اشراقی

منطقه 12 .

خیابان جمهوری . بین فلسطین و ولیعصر ‌. پاساژ حجت . طبقه سوم .پلاک 70

طراحی و الگوسازی پوشاک

: الگو سازی . پلات . چیدمان . طراحی
limited