طراحی و الگوسازی پوشاک

آموزشگاه طراحی و دوخت پروشا

مدیریت: فاطمه طاهری

منطقه 3 .

چهارراه پاسداران ، بین میدان حسین آباد و هروی ، خیابان وفا منش ، پلاک 46

طراحی و الگوسازی پوشاک

: آموزش دوره های نازک دوزی و ضخیم دوزی ، در دوره های مقدماتی و پیشرفته ، لباس عروس ، لباس شب و روز ، نامزدی ، بچه و ...
limited