مهر سازی

مهرسازی یاسین

احمدی : 09121441030

منطقه 5 .

جنت آباد جنوبی خ چهارم شرقی

مهر سازی

: ساخت مهرژلاتین در اسرع وقت انواع دسته های مهرهای اتوماتیک ترودات شاینی کلوپ