اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

بانی کنترل

مدیریت: پدرام جمالی

منطقه 6 .

طالقانی - خ بهار شمالی
limited

متینی

مدیریت: محمدتقی متینی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

بالی

مدیریت: اسماعیل جعفری

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

سروتک خاورمیانه

مدیریت: فرید کشاورز

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

کنترل صنعت

مدیریت: حسن رجبی

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

کنترل صنعت پارسا

مدیریت: محمدرضا پارسا

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

: تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
limited

آوات صنعت

مدیریت: حامد حسنی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

تایکو الکتریک

مدیریت: علی جعفر پور

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی - ساختمان اخوان
limited

AMT

مدیریت: روبیک ورطنیانس

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

تهران زیمنس

مدیریت: علی اکبرزاده

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

همانیک

مدیریت: عبدالرضا خسروانی

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

صدف

مدیریت: عزیزی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

نور ایران قدسیان

مدیریت: قدسیان

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی - بالاتراز ک شاهچراغی
limited

هواران پنیوماتیک

مدیریت: امیر تیموری

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

صادق زاده

مدیریت: سیدمحمد صادق زاده

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی - بالاتراز ک شاهچراغی
limited

پارس

مدیریت: محمد رحیمی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

الکترو ژابیز

مدیریت: حمیدرضا یوسفی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

ابزارتراش مصطفائی

مدیریت: عباس مصطفائی

منطقه 12 .

خ امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا

اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

: لوازم تراشکاری واندازه گیری
limited

بهین صنعت

مدیریت: احسان جمالی

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

صدف

مدیریت: علی محمد عزیزی

منطقه 12 .

لاله زارجنوبی

اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

: پخش کلیه ملزومات اتوماسیون
limited