اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

متینی

مدیریت: محمدتقی متینی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

بالی

مدیریت: اسماعیل جعفری

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

سروتک خاورمیانه

مدیریت: فرید کشاورز

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

کنترل صنعت

مدیریت: حسن رجبی

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

کنترل صنعت پارسا

مدیریت: محمدرضا پارسا

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی

اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

: تجهیزات اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق
limited

آوات صنعت

مدیریت: حامد حسنی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

تایکو الکتریک

مدیریت: علی جعفر پور

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی - ساختمان اخوان
limited

AMT

مدیریت: روبیک ورطنیانس

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

تهران زیمنس

مدیریت: علی اکبرزاده

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

همانیک

مدیریت: عبدالرضا خسروانی

منطقه 12 .

سعدی جنوبی
limited

صدف

مدیریت: عزیزی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

نور ایران قدسیان

مدیریت: قدسیان

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی - بالاتراز ک شاهچراغی
limited

هواران پنیوماتیک

مدیریت: امیر تیموری

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

صادق زاده

مدیریت: سیدمحمد صادق زاده

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی - بالاتراز ک شاهچراغی
limited

مهدی

مدیریت: مهدی پیرایش

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - روبروی پاساژ مباشر
limited

پارس

مدیریت: محمد رحیمی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

الکترو ژابیز

مدیریت: حمیدرضا یوسفی

منطقه 12 .

لاله زار جنوبی
limited

آسیا تجهیز

مدیریت: امیر(محمد) خرسندی

منطقه 12 .

15خرداد - بازار بزرگ

ترازو دیجیتالی

: ترازوهای دیجیتالی
limited

آسیا تجهیز

مدیریت: امیر خرسندی

منطقه 12 .

خ ناصر خسرو - روبروی بانک اقتصاد نوین

ترازو دیجیتالی

: واردات ترازوهای دیجیتالی آزمایشگاهی زرگری
limited

ابزارتراش مصطفائی

مدیریت: عباس مصطفائی

منطقه 12 .

خ امام خمینی-روبروی بیمارستان سینا

اتوماسیون و لوازم اندازه گیری

: لوازم تراشکاری واندازه گیری
limited