تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

آرین رادان

جعفری: 55439655

منطقه 10 .

بزرگراه نواب،

تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

: تجهیزات آزمایشگاهی

زرین پیرکس

-: 55737786

منطقه 10 .

قزوین ، نرسیده به خ کاظمی، خ عظیمی

تجهیزات آزمایشگاهی( فروش)

: فروش تجهیزات آزمایشگاهی