چسب صنعتی

پخش چسب امین

ضامنی: 66921029

منطقه 10 .

خیابان کارگر جنوبی،

چسب صنعتی

: پخش عمده انواع چسبهای نواری، 123، قطره ای، کاغذ دیواری، سیلیکون، کاغذی و تحریر