مخزن سازی

مخزن سازی

: پرسکاری و لبه زنی عدسی انواع مخازن تحت فشار ، دوجداره ، استیل ، آهن و غیره& تا ضخامت 25 میلیمتر و قطر 4 متر
limited