صوتی و تصویری(خدمات)

سهیل

بهاری خامنه: 66226315

منطقه 18 .

خ احمد حسینی

صوتی و تصویری(خدمات)

: تعمیرات صوتی و تصویری و کامپیوتر

Matador

فیضی: 65958419

منطقه 18 .

آزادگان

صوتی و تصویری(خدمات)

: تعمیرات پاور ماینر

بلو اسپورت Blue Sport

افخمی: -

منطقه 18 .

بزرگراه فتح، خیابان خلیج فارس، ابوسعید شرقی، خیابان فلاح زاده،

صوتی و تصویری(خدمات)

: ضبط و باند، سیستم های صوتی و تصویری

نمایندگی مجاز سامسونگ نوین

حسابی: 66265154

منطقه 18 .

فتح-قبل از بلوار خلیج فارس-خ سینا-بین ک منتظر المهدی و خ فربت

صوتی و تصویری(خدمات)

: تعمیر لوازم صوتی -تصویری

ذولفخانی

ذولفخانی: 66818347

منطقه 18 .

یافت آباد، م معلم، بلوار معلم، خ الغدیر شمالی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی وتصویری

زنگنه

زنگنه: 66808589

منطقه 18 .

شادآباد، خ سرحدی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی وتصویری

امین

ساریخانی: 66814944

منطقه 18 .

شادآباد، خ میرزائی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی وتصویری

تعمیرگاه مجاز لوازم صوتی

دارابی: 66810835

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج، بلوار 17شهریور، خ میرزائی

صوتی و تصویری(خدمات)

: خدمات صوتی وتصویری

ولیعصر

مقدم: 66238803

منطقه 18 .

شهرک ولیعصر، خ بهرامی

صوتی و تصویری(خدمات)

: لوازم صوتی وتصویری