مدیر:
ایلکر بیکماز Ilker bikmaz
شماره تماس:
شعبه1: 56717842
56717836/ شعبه2: 76216714
76212330
شماره همراه:
09126399762
شهر:
تهران
آدرس:
شعبه1:بزرگراه آزادگان ، احمدآبادمستوفی، میدان احمدآباد، میدان پارسا، شهرک بهسازی صنایع چوب ایران، سالن 15E ، پلاک 214
شعبه 2 : منطقه صنعتی خرمدشت، ابتدای خیابان سیاه سنگ، مجتمع آبان، پلاک 214،
آستر سفید سوپر پلی اورتان 100001

آستر سفید سوپر پلی اورتان 100001

فاقد قیمت. لطفاً تماس بگیرید.