مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه - دکتر خوب اقدسیه - دکتر پوست افدسیه - لیزر اقدسیه
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه - دکتر خوب اقدسیه - دکتر پوست افدسیه - لیزر اقدسیه
مدیریت: دکتر فاطمه قنبری
مطب پوست، مو، لیزر
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
اقدسیه، تقاطع شهید لنگری، ساختمان اقدسیه، ط 3، واحد 5
ساعت و روزهای فعالیت: شنبه تا چهارشنبه 14 الی 19
تصاویر