تجهیزات شبکه برق
شرکت تولیدی نورآرای شمال - تولید و توزیع لوازم برق شبکه - لاله زار - قائم شهر - بابل
مدیریت: رضا بابایی شفیعی
تولید و پخش لوازم شبکه برق، واردات و مونتاژ برق گیر N.A.SH
شماره تماس:
36057679
01132317702
5
فکس:
01132317706
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بابل ، کیلومتر 6 ، جاده بابل به قائمشهر ، قبل از عبور منصور کنده

تصاویر