فرم درخواست استخدام در شرکت تولیدی نورآرای شمال - تولید و توزیع لوازم برق شبکه - لاله زار - قائم شهر - بابل

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.