کتاب فروشی پرستو
مدیر: منصور فتحی
شماره تماس: 66487899
شماره همراه: 09193563209
شهر: تهران
آدرس: تهران خیابان انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشکده تهران پاساژ اندیشه طبقه همکف پلاک: B4
مدیریت: منصور فتحی
کلیه کتب کارشناسی و کارشناسی ارشد، کلیه کتب مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مدرسان شریف، پارسه، ماهان، پوران پژوهش، جهش سری عمران، نگاه دانش و کلیه کتب دانشگاهی، کتابهای دانشگاه پیام نور، کمک درسی کاج، قلم چی، مبتکران، خیلی سبز، الگو ، آزمون وکالت، دگتری ، آزمون های استخدامی
شماره تماس:66487899
شماره همراه:
09193563209
شهر:تهران
منطقه شهرداری:منطقه 12
آدرس:تهران خیابان انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشکده تهران پاساژ اندیشه طبقه همکف پلاک: B4