قالب سازی نوآوران
قالب سازی نوآوران - قالب سازی نو آوران - مخزن رادیاتور - ساخت قالب رابیتس کمرد - منطقه صنعتی کمرد - محدوده کمرد
مدیریت: حسین سخدری
قالبسازی، مخزن رادیاتور، قالب رابیتس
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
منطقه صنعتی کمرد، خیابان 20 متری صنعت غربی، روبروی کوچه تختی، پلاک 369