مدیر:
حسین سخدری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
منطقه صنعتی کمرد، خ 20 متری صنعت غربی، روبروی کوچه تختی پلاک: 369
قالب سازی نوآوران
قالب سازی نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران
صنعتکده نوآوران