مدیر:
رامین مینائی و مجتبی نوروزی
شماره تماس:
فکس:
77516218
شماره همراه:
آدرس:
پیچ شمیران، تقاطع هدایت، تنکابن، مجتمع بوران، پلاک: 7 داخلی
مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس
مرکز ارائه خدمات ماینس