ظروف کرایه

قصر

نیک امجاد: 66874094

منطقه 10 .

خ قصرالدشت، بین طوس ودامپزشکی

ظروف کرایه

: پخش انواع میزوصندلی وسیلوروچینی

ظروفچیان

ظروفچیان : 66832014

منطقه 10 .

آذربایجان بین خوش و قصرالدشت

ظروف کرایه

: انواع ظروف

فروشگاه سیفی

سیفی: 66833431

منطقه 10 .

هاشمی-بین کارون و قصرالدشت

ظروف کرایه

: ظروف کرایه