قالبسازی و فرز کاری

قالب ابزار مصطفی

ملازینل: 66396351

منطقه 18 .

شادآباد، 17شهریور، بین 15متری اول و دوم،

قالبسازی و فرز کاری

: ابزار قالبسازی

پرتو صنعت

رضایی: 66823404

منطقه 18 .

17شهریور میدان بور بور خیابان عبدالرحیمی (تهران بتن)

قالبسازی و فرز کاری

: خدمات وایر کات وسوپر دریلو فرزCNC طراحی وساخت قالب فروش سیم رزین وفیلتر

ستاک

زینعلی: 66804165

منطقه 18 .

شادآباد، خ 17شهریور، بین اول ودوم