کانال سازی - نبشی سازی

براداران صادری

صادری: 66408672

منطقه 10 .

کارگر جنوبی چ لشگر ابتدای خ مینریه

کانال سازی - نبشی سازی

: ابزار ولوله واتصالات وشیرآلات بهداشتی

امید

کمالی: 33960940

منطقه 12 .

مصطفی خمینی جنب مسجد حوض

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی و کشاورزی

ابزار ساختمانی سجاد

عطاران: 33973259

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بالاتراز چ سیروس روبروی بانک سپه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی و ابزار آلات

برادران آزادی

آزادی: 33978621

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - پایین تراز سرچشمه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

احسان ابزار

شریفیان: 33125052

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - جنب پل عابر پیاده

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

محمد

الهی: 33916556

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - پایین تراز سرچشمه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

سدید

قنبری: 33919926

منطقه 12 .

سعدی جنوبی

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

عدالت

کریمی: 33939556

منطقه 12 .

مصطفی خمینی نرسیده به چ سیروس مقابل بانک سپه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

آقاجانی

آقاجانی: 33949559

منطقه 12 .

مصطفی خمینی پائین تراز سرچشمه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

طباطبائی

طباطبائی: 77529667

منطقه 7 .

بهار جنوبی خ صدیق

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم تاسیساتی و ساختمانی

بابایی

بابایی: 33972038

منطقه 12 .

مصطفی خمینی بالاتراز چ سیروس

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

تاسیسات سانتیگراد

نوذری: 77600770

منطقه 7 .

بهار جنوبی

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

ایران ابزار

باقری: 33952611

منطقه 12 .

مصطفی خمین پائین تر از سرچشمه روبروی حسینیه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

فخرزاده

فخرزاده: 77607316

منطقه 7 .

شریعتی، نبش حسینیه نژاد

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

لشگری

لشگری: 33506393

منطقه 12 .

مصطفی خمینی - پایین تراز چ سرچشمه

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

فتحی

فتحی: 55601045

منطقه 12 .

خیام شمالی- بالاتراز چ 15خرداد

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

آجرلو

آجرلو: 33551187

منطقه 12 .

خ مصطفی خمینی-جنب باربری شمال کناره

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

ولیعصر

حسینی: 55071050

منطقه 16 .

م شوش خ فدائیان اسلام خ صابونیان

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم آشپزخانه

حسین دفتری

دفتری: 33927757

منطقه 12 .

خ خیام-مقابل پارک شهر-

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی وصنعتی

ملک پور

ملک پور: 77336475

منطقه 4 .

تهرانپارس خ 196شرقی بین خ 135و137