کانال سازی - نبشی سازی

راسان

یزدی: 55628576

منطقه 12 .

15خرداد غربی

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

الهی

الهی: 55808657

منطقه 12 .

15خردادغربی-نرسیده به چ گلوبندک

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

امین

خسته دل: 55163055

منطقه 12 .

خ خیام-چ گلوبندک

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

شیدائی

شیدائی: 55589708

منطقه 12 .

خ خیام-چ گلوبندک

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

نقیبی

نقیبی: 33905885

منطقه 12 .

15خرداد، روبروی پله های نوروز خان

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

خسروآبادی

خسروآبادی: 33112349

منطقه 12 .

خ خیام-بالاتراز چ گلوبندک

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

دشنستان

ملک پور-رجائی: 55607220

منطقه 12 .

خ خیام-بعداز چ گلوبندک

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

اکسین صنعت

رمضانپور: 33963489

منطقه 12 .

خیام، مقابل پارک شهر

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی، تاسیسات ساختمانی

هانیول ایران

خالقی: 33936084

منطقه 12 .

خیام شمالی، مقابل پارک شهر

کانال سازی - نبشی سازی

: توزیع کننده لوازم صنعتی و تاسیساتی

ولدی

ولدی: 33116553

منطقه 12 .

خیام، مقابل پارک شهر

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی وصنعتی

آذین لوله سپاهان

بابائی: 55608134

منطقه 12 .

خیام، نرسیده به خ بهشت

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

ضرغامی

ضرغامی: 33119378

منطقه 12 .

15خرداد، پامنار ، ساختمان مهرداد

کانال سازی - نبشی سازی

: تهیه وتوزیع انواع لوازم ساختمانی لوله واتصالات فاضلاب، آب ، گاز

یعقوب زاده

یعقوب زاده: 55380741

منطقه 12 .

خ وحدت اسلامی-پایین تراز فروزش

کانال سازی - نبشی سازی

: کالای ساختمانی

حریری

حریری: 33905046

منطقه 12 .

خ15خرداد-مقابل نوروزخان

کانال سازی - نبشی سازی

: پخشس کلیه لوازم ساختمانی وصنعتی

مجید

صادقیان: 33941687

منطقه 12 .

خ خیام-مقابل پارک شهر

کانال سازی - نبشی سازی

: فروشنده لوازم ساختمانی وصنعتی

خزر

قربانپور: 33111060

منطقه 12 .

خ15خرداد-جنب باربری گیتی نورد

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی وابزار

خجسته

حسینی: 66881641

منطقه 10 .

خ خوش-بین هاشمی وامام خمینی

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

آذین110

نصرالهی: 44666161

منطقه 5 .

اکباتان-فاز1-سوپر11-راهروی پایین

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

موفق

موفق: 66254817

منطقه 18 .

خلیج فارس-شهرک طالقانی-خ ابوسعید

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی

نومحمدی

نورمحمدی: 66671118

منطقه 18 .

شادآباد-بازارآهن غرب-بلوک7جنوبی

کانال سازی - نبشی سازی

: لوازم ساختمانی