کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: انواع لوازم و ماشین الات کشاورزی، باغبانی، سموم دفع آفات و کود شیمیایی، بذر چمن، بذز گل و سبزیجات ارائه دهنده خدمات باغبانی: مشاوره - طراحی - اجرای فضای سبز - آبیاری تحت فشار و آلاچیق و آبنما و سم پاشی....

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: انواع بذر و کود شیمیایی و وسایل کشاورزی و سم پاشی منازل

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: انواع بذر های ایرانی و خارجی-سمپاش-ادوات کشاورزی

کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)

: دستگاه ها و لوازم کشاورزی و باغبانی ، انواع بذر و سم