نانوایی سنتی و فانتزی

نان فانتزی مروارید

سزایی: 56132410

- .

اسلامشهر، مهدیه، خ صاحب الزمان، جنب کوچه اول، جنب رستوران عباس قهوه چی،

نانوایی سنتی و فانتزی

: تولیدکننده انواع نانهای حجیم و نیمه حجیم