تجهیزات نفت و گاز

جنت آبادبالا

مدیریت: -

منطقه 5 .

خ آیت اله کاشانی-بعدازجنت آبادشرکت واحد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

زامیاد

مدیریت: -

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج-کارخانه زامیاد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سایپا

مدیریت: -

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج-کارخانه سایپا

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

چشمه

مدیریت: -

منطقه 5 .

انتهای بلوار زیبادشت-دهکده المپیک شمال غربی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

تقی آباد(اتوبوسرانی)

مدیریت: -

منطقه 20 .

شهرری-سه راه تقی آباد-منطقه7شرکت واحد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

جعفری

مدیریت: -

منطقه 20 .

شهرری-خیابان رجایی-قوچ حصار-خیابان جانیزرکی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

حسن آباد(کناردکرد)

مدیریت: -

منطقه 20 .

خ امام خمینی-خیابان30متری احدائی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سلمان فارسی

مدیریت: -

منطقه 20 .

شهرری-ضلع جنوب شرقی میدان سلمان فارسی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

پاسارگاد

مدیریت: -

حومه تهران .

شهرک اندیشه-بلوارشهدا-قبل ازفاز2درختی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

پیشواطاهری

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده پیشوابه ورامین-خیابان توحید

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

جوادآباد

مدیریت: -

حومه تهران .

جوادآباد-جعفرآباد-ضلع جنوبی امام زاده علی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

حسن آباد2

مدیریت: -

حومه تهران .

بلوارامام خمینی-خیابان بهمن

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

حسین فرد1

مدیریت: -

حومه تهران .

شاهدشهر-شهرک لاله-خلج آباد-انتهای خیابان شهیدرجایی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

حصارامیر

مدیریت: -

حومه تهران .

پاکدشت-بطرف ده امام

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

حصارک(رازی)

مدیریت: -

حومه تهران .

پیشوا-میدان رازی-خیابان حصارک-پشت مدرسه حافظ

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

حکیم1و2

مدیریت: -

حومه تهران .

بزرگراه رسالت-روبروی شهرک والفجر-جنب شهرداری ناحیه4

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

خاتون آباد

مدیریت: -

حومه تهران .

بلوارورودی پاکدشت-روبروی پمپ بنزین

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

خدایی

مدیریت: -

حومه تهران .

ورامین-جاده چرمشهر

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

دارالسلام

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده کمربندی الغدیر-جنب قبرستان-تقاطع واوان

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

دشت ناصر

مدیریت: -

حومه تهران .

فیروزکوه-جنب ناحیه

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited