تجهیزات نفت و گاز

شریف آباد

مدیریت: -

حومه تهران .

شریف آباد-جنب بیمارستان زعیم

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

عامری

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده قدیم قم-تهران مابین خیرآبادو باقرشهر

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

قرچک_اتوبوسرانی)

مدیریت: -

حومه تهران .

قرچک کمربندی جنوبی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شهرجدیدپردیس

مدیریت: -

حومه تهران .

پردیس فاز2-بعدازایستگاه تاکسی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شهرداری بومهن

مدیریت: -

حومه تهران .

بلوارشهیدصارمی-خیابان بومهن

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

کوثربومهن(آزاد)

مدیریت: -

حومه تهران .

بومهن-کمربندی جدیدالاحداث کیلومتر2

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

کیلومتر9

مدیریت: -

منطقه 22 .

جاده مخصوص -کیلومتر9

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

قشقایی

مدیریت: -

حومه تهران .

کیلومتر11ری-ورامین جنب کشتارگاه

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شفیفه غلامی(حمید)

مدیریت: -

حومه تهران .

اندیشه-فاز1-انتهای خیابان هشتم شرقی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

واوان

مدیریت: -

حومه تهران .

م الغدیر-خیابان 16متری-به طرف واوان

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سهند(چهاردانگه)

مدیریت: -

حومه تهران .

شهرک صنعتی سهند(چهاردانگه)

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سیدآباد

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده فیروزکوه-کیلومتر75

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شاهرخی

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده ملارد-بلواراصلی مارلیک-خیابان درختی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شمس آباد

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده قم-شهرک صنعتی شمس آباد-انتهای بلوار

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شهرآفتاب

مدیریت: -

حومه تهران .

اتوبان قم-بعدازعوارضی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شهرداری (صفادشت)

مدیریت: -

حومه تهران .

شهریارصفادشت-جنب مرکزبهداشت

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شهرداری ملارد

مدیریت: -

حومه تهران .

چهارراه ملارد-بلوارملارد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

شهرداری(اندیشه)

مدیریت: -

حومه تهران .

شهریار-نرسیده به شهرداری شهریار

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

صاحب الزمان

مدیریت: -

حومه تهران .

پاکدشت نرسیده به پلیس راه

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

صمیمی

مدیریت: -

حومه تهران .

سعیدآباد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited