تجهیزات نفت و گاز

دهکده سبزپیام

مدیریت: -

حومه تهران .

فاز4اندیشه -جنب مخابرات

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

دوکوهه(تلو)

مدیریت: -

حومه تهران .

اتوبان بابایی -جاده تلو

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

رفاهی کوثر

مدیریت: -

حومه تهران .

ورامین خیرآباد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سرخه حصار(اتوبوسرانی)

مدیریت: -

حومه تهران .

سرخه حصار-منطقه2 شرکت واحد عباس دوران

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سردوست

مدیریت: -

حومه تهران .

شهریار-نرسیده به روستای قبچاق-جنب خیابان 20متری

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

سعادت

مدیریت: -

حومه تهران .

صفادشت-بعدازیوسف آبادقوام

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

پایانه مسافربری

مدیریت: -

حومه تهران .

کمربندی پیشوا-بین کاظم آباد وجعفریه

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

پردیس(فدک)

مدیریت: -

حومه تهران .

پردیس فاز3-محله5

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

پارس خودرو

مدیریت: -

منطقه 22 .

جاده مخصوص کرج کیلومتر8

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه های سوخت
limited

چیتگر

مدیریت: -

منطقه 22 .

حاشیه شمالی آزادراه کرج محدوده پارک چیتگر

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

زیتون1و2

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده تهران فیروزکوه

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

جهان بهرام

مدیریت: -

حومه تهران .

اتوبان قم-بعدازعوارضی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

چیلارد

مدیریت: -

حومه تهران .

دماوند-گیلاوند-جاده جبلارد

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه سوخت
limited

اندیشه دانشور

مدیریت: -

حومه تهران .

شهریار-فا2اندیشه

تجهیزات نفت و گاز

: جیگاه های سوخت
limited

باقری110

مدیریت: -

حومه تهران .

شهریاربعدازمیدان نماز

تجهیزات نفت و گاز

: جیگاه های سوخت
limited

بخشنده

مدیریت: -

حومه تهران .

سرآسیاب ملارد-بلوارشهیدراغب

تجهیزات نفت و گاز

: جیگاه های سوخت
limited

بسیج

مدیریت: -

حومه تهران .

ورودی پیشوابه ورامین-جنب میدان بسیج

تجهیزات نفت و گاز

: جیگاه های سوخت
limited

بهشت جعفر

مدیریت: -

حومه تهران .

پیشواکمربندی پیشوا-جنب بهشت جعفر

تجهیزات نفت و گاز

: جیگاه های سوخت
limited

پارچین 1

مدیریت: -

حومه تهران .

انتهای اتوبان شهیدبابایی-صنایع پارچین نظامی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه های سوخت
limited

پارچین 2

مدیریت: -

حومه تهران .

پاکدشت -میدان پارچین-جاده اختصاصی بعداز2000واحدی

تجهیزات نفت و گاز

: جایگاه های سوخت
limited