نفت و گاز(تجهیزات)

حسن آباد2

مدیریت: -

حومه تهران .

بلوارامام خمینی-خیابان بهمن

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

حسین فرد1

مدیریت: -

حومه تهران .

شاهدشهر-شهرک لاله-خلج آباد-انتهای خیابان شهیدرجایی

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

حصارامیر

مدیریت: -

حومه تهران .

پاکدشت-بطرف ده امام

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

حصارک(رازی)

مدیریت: -

حومه تهران .

پیشوا-میدان رازی-خیابان حصارک-پشت مدرسه حافظ

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

حکیم1و2

مدیریت: -

حومه تهران .

بزرگراه رسالت-روبروی شهرک والفجر-جنب شهرداری ناحیه4

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

خاتون آباد

مدیریت: -

حومه تهران .

بلوارورودی پاکدشت-روبروی پمپ بنزین

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

خدایی

مدیریت: -

حومه تهران .

ورامین-جاده چرمشهر

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

دارالسلام

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده کمربندی الغدیر-جنب قبرستان-تقاطع واوان

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

دشت ناصر

مدیریت: -

حومه تهران .

فیروزکوه-جنب ناحیه

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

دهکده سبزپیام

مدیریت: -

حومه تهران .

فاز4اندیشه -جنب مخابرات

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

دوکوهه(تلو)

مدیریت: -

حومه تهران .

اتوبان بابایی -جاده تلو

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

رفاهی کوثر

مدیریت: -

حومه تهران .

ورامین خیرآباد

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

سرخه حصار(اتوبوسرانی)

مدیریت: -

حومه تهران .

سرخه حصار-منطقه2 شرکت واحد عباس دوران

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

سردوست

مدیریت: -

حومه تهران .

شهریار-نرسیده به روستای قبچاق-جنب خیابان 20متری

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

سعادت

مدیریت: -

حومه تهران .

صفادشت-بعدازیوسف آبادقوام

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

پردیس(فدک)

مدیریت: -

حومه تهران .

پردیس فاز3-محله5

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

پارس خودرو

مدیریت: -

منطقه 22 .

جاده مخصوص کرج کیلومتر8

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه های سوخت
limited

چیتگر

مدیریت: -

منطقه 22 .

حاشیه شمالی آزادراه کرج محدوده پارک چیتگر

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

پایانه مسافربری

مدیریت: -

حومه تهران .

کمربندی پیشوا-بین کاظم آباد وجعفریه

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited

زیتون1و2

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده تهران فیروزکوه

نفت و گاز(تجهیزات)

: جایگاه سوخت
limited