نقاشی - خوشنویسی

تدریس و آموزش نقاشی و خوشنویسی در منزل

نجفی پور: 33395153

منطقه 20 .

فداییان اسلام ، پل سیمان، خیابان گلشنی،

نقاشی - خوشنویسی

: گرافیست، خوشنویس، مدرس هنردردانشگاه علمی کاربری، 25سال سابقه فعالیت هنری انقلابی، نمایش پوسترهای انقلابی درسایت های ، پرشین گرافیک، نگارخانه ایرانی، شهیدآوینی، فعالیت درامورفلسطین، لبنان وسیدحسن نصرالله وصداوسیما، دفترمقام معظم رهبری، تهیه خبرازفعالیت هنرازشبکه بی بی سی وحماسه سازان صداوسیما، وخدمات هنری درشهرداری تهران، شهرری ونیروی انتظامی تهران، و.......

طربی

طربی: 55971121

منطقه 20 .

شهر ری م نماز ابتدای بلوار امام حسین

نقاشی - خوشنویسی

: آموزشگاه نقاشی