ریخته گری

قالبسازی قائم

تقی خانلو: 09126957748

منطقه 12 .

جمهوری نرسیده به ظهیرالاسلام نبش کوچه مرغه ای

ریخته گری

: سازنده انواع قالب برش

موسسه قالبسازی مهارت

کوثری: 77621404

منطقه 12 .

بهارستان، خ ظهیرالاسلام ، چ خانقاه ، خ مصباح شرقی

ریخته گری

: قالبسازی

امین

قدری: 77652147

منطقه 12 .

م بهارستان - خ ظهیرالاسلام - خ خانقاه

ریخته گری

: قالبسازی

میلاد

کریمی: 33924421

منطقه 12 .

ظهیرالاسلام

ریخته گری

: انواع قالب های تخت و روناری طراحی انواع جعبه و کارتن

پاینده

پاینده: 55574533

منطقه 12 .

م ارگ-

ریخته گری

: قالبسازی زیره کفش

یزدان مهر

یزدان مهر: 55388586

منطقه 11 .

خ کارگرجنوبی-روبروی خ زربافیان

ریخته گری

: قالبسازی وتراشکاری

مسیر سبز

پیله ور: 66681822

منطقه 17 .

قزوین نبش 16 متری امیری

ریخته گری

: قالبسازی برش مقوا

علیزاده

علیزاده: 66214497

منطقه 18 .

یافت اباد بلوار الغدیر جنوبی بالاتراز زندیه

ریخته گری

: قالیهای پلاستیک

آذری

آذری: 66234211

منطقه 18 .

یافت اباد بلوار الغدیر جنوبی بالاتراز زندیه

ریخته گری

: سازنده انواع قالب

مرادی

مرادی: 66202896

منطقه 17 .

یافت اباد بلوار الغدیر جنوبی بالاتراز زندیه

ریخته گری

: سازنده انواع قالب

سومبه ماتریس

زبر جدی: 66224455

منطقه 17 .

یافت آباد زندیه شرقی بین ک حسینیه و یاس

ریخته گری

: سازنده انواع قالب

تن آسا

تن آسا: 66218530

منطقه 18 .

یافت آباد الغدیر جنوبی خ زندیه

ریخته گری

: قالبسازی پلاستیک

سلامی

سلامی: 66818966

منطقه 18 .

یافت آباد م معلم بلوار معلم خ الغدیر شمالی

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

وفادار

وفادار: 66816342

منطقه 18 .

یافت آباد م معلم بلوار معلم خ الغدیر شمالی

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

نفری

نفری: 66817714

منطقه 18 .

یافت آباد م معلم بلوار معلم خ الغدیر شمالی

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

نوین صنعت

آبا نگاه: 66807868

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج بلوار 17 شهریور خ سرحدی

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

حسینی

حسینی: 66824917

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج بلوار 17 شهریور 16 متری دوم

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

قاسمی

قاسمی: 66829180

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج بلوار 17 شهریور خ میرزایی

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

مهر

غلا م پور: 66809044

منطقه 18 .

جاده قدیم کرج بلوار 17 شهریور خ میرزایی

ریخته گری

: قالبهای پلاستیک

محمدی

محمدی: 66253695

منطقه 18 .

بزرگراه فتح خ سعدی نبش ک گنجه ای

ریخته گری

: قالبسازی