ریخته گری

جهان صنعت

رضا خانی: 66255473

منطقه 18 .

بزرگراه فتح روبروی بیمارستان فیاض بخش

ریخته گری

: قالبهای صنعتی

دنیای پولش

امیری: 66782098

منطقه 18 .

م معلم م الغدیر شمالی خ علیپوران

ریخته گری

: پرداخت قالبهای صنعتی

پارس

قادری: 66791897

منطقه 18 .

م معلم م الغدیر شمالی بین خ عباسی و محمودی

ریخته گری

: قالبسازی زیره کفش

طرح نو

لشگری: 66818860

منطقه 18 .

شهرک فردوس بلوار الغدیر نبش ک شیرین

ریخته گری

: سازنده انواع قالب

نوین صنعت

اینانلو: 66653358

منطقه 17 .

45 متری زرند بین خ توکلی و یخچال

ریخته گری

: قالبسازی کفش

شعله صنعت

صفایی: 33975426

منطقه 12 .

م بهارستان-خ جمهوری-بعد از چ فجرالدوله

ریخته گری

: قالبسازی

قائم

تقی خانلو: 33917296

منطقه 12 .

خ جمهوری-نرسیده به ظهیرالاسلام-نبش ک مراغه ای

ریخته گری

: قالبسازی

بهنام

امیر قهرمانی: 55631958

منطقه 12 .

نوروز خان

ریخته گری

: قالبسازی

شهاب

صبوری: 66753134

منطقه 12 .

خ لاله زار نو-نرسیده به خ انقلاب

ریخته گری

: قالبسازی

پرسپولیس

قادری: 55068631

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی پایین تراز چ تیردوقلو پایین تراز بانک ملی

ریخته گری

: ریخته گری

ذوب فلزات قادری

قادری: 55312717

منطقه 13 .

17شهریور جنوبی پایین تراز تیردوقلو بعداز بانک ملی

ریخته گری

: ریخته گری قطعات چدن و آلومینیوم