ریخته گری

-

برخورداری: 76203054

منطقه 4 .

جاجرود، نرسیده به پلیس راه، خ احسان

ریخته گری

: ریخته گری

آرین

شاهی جانی: 76203785

منطقه 4 .

جاجرود، پلیس راه، خ احسانی

ریخته گری

: ریخته گری

قالبسازی برادران آقایی

آقایی: 77342127

منطقه 4 .

ف دوم تهرانپارس- خ جشنواره-خ زهدی

ریخته گری

: قالبسازی

کارگاه صنعتی پیشتاز وایر

جدیدی: 77344823

منطقه 4 .

تهرانپارس-انتهای خ جشنواره-بلوار احسان- 20 متری شریف

ریخته گری

: قالب سازی

طراحان

عابدینی: 77328246

منطقه 4 .

تهرانپارس - بلوار پروین - خ 131 - نبش خ 210 شرقی

ریخته گری

: قالبسازی