ریخته گری

آلزن

-: 88843595

منطقه 6 .

خ قائم مقام فراهانی، م شعاع، خ شاهین

ریخته گری

: ریخته گری فلزات

شرکت کوره دار

-: 88942123

منطقه 6 .

ولیعصر

ریخته گری

: مواداولیه ریخته گری

شرکت صنایع ریخته گری ایران

-: 88968511

منطقه 6 .

فلسطین، خ حجت دوست، نرسیده به سهیل

ریخته گری

: ریخته گری فلزات

هامرز

-: 88481068

منطقه 6 .

یوسف آباد، خ نهم

ریخته گری

: مواداولیه ریخته گری