بیمارستان

جماران (قلب)

-: 22290204-9

منطقه 1 .

م جماران - خ شهیدحسنی کیا

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان قلب

شهدای تجریش

-: 22718001-9

منطقه 1 .

م تجریش- خ شهرداری

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

دکترمسیح دانشوری

-: 22803550-9

منطقه 1 .

نیاوران- خ شهیدباهنر- دارآباد

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

نورافشار

-: 22280441-2

منطقه 1 .

نیاوران - جمال آباد- خ اکبرصبوری- خ پانزدهم

بیمارستان

: بیمارستان ها -بیمارستان سوانح و سوختگی

آیت اله طالقانی

-: 22403561-70

منطقه 1 .

اوین - جنب دانشگاه علوم پزشکی

بیمارستان

: بیمارستان ها

505ارتش

-: 22443897-22445896

منطقه 1 .

چهارراه مینی سیتی - سه راه ازگل - انتهای بلواراوشان

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های ارتش

شهیددکترچمران( ارتش)

-: 22937034-5

منطقه 1 .

م نوبنیاد- خ صنایع (اقدسیه)

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های ارتش

رضائی(اعصاب وروان)

-: 22280380-22801197

منطقه 1 .

نیاوران-منظریه2- خ شهیدابراهیمی

بیمارستان

: بیمارستان ها - بیمارستان های روانی

بیمارستان ساسان

-: 8895170الی 89

منطقه 1 .

م ولیعصر- بلوار کشاورز-

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان شهید دکتر چمران

-: 22937031

منطقه 1 .

نو بنیاد- خ شهید لنگری- خ صنایع

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان شهید با هنر

-: 22287385

منطقه 1 .

نیاوران - منظریه 1

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان رضایی

-: 22284850

منطقه 1 .

نیاوران- خ شهید ابراهیمی- اسایشگاه رضایی

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان دکتر مسیح دانشوری

-: 27123000

منطقه 1 .

نیاوران - دارآباد

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان آیت ا.. طالقانی

-: 22403838-22401935

منطقه 1 .

چمران- اوین- جنب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان خیریه محک

-: 23501001

منطقه 1 .

دار آباد- جاده لشگرک - بلوار اوشان- بلوار جنت- بلوار محک

بیمارستان

: بیمارستان 100 تختی خیریه محک ویژه کودکان سرطانی

بیمارستان فرمانیه

-: 22285668

منطقه 1 .

بلوار شهید لواسانی- قبل از تقاطع پاسداران-نبش ک لادن

بیمارستان

: بیمارستان

بیمارستان نیکان

-: 22981725

منطقه 1 .

م اقدسیه- ابتدای ارتش- خروجی اراج- خ 22 بهمن-

بیمارستان

: بیمارستان