مواد محترقه(نور افشانی)

مواد محترقه(نور افشانی)

: تولید وسایل نور افشانی

مواد محترقه(نور افشانی)

: 1-پخش و فروش اقلام آتش بازی2-اجرای مراسم آتش بازی در تالارها ـ باغها ـ عروسی ها و اعیاد رسمی کشور بصورت حرفه ایی

مواد محترقه(نور افشانی)

: عرضه اقلام آتش بازی-شمع و تزئینات