اسانس و رنگ خوراکی

اسانس و رنگ خوراکی

: کلیه اسانسهای پودری و مایع و رنگهای خوراکی سنتتیک و طبیعی جهت مصارف غذایی و دارویی صد در صد اروپایی، اورجینال

بهروز

مدیریت: بهروز جاوید

تهران - منطقه 12 .

15خرداد بازار نوروزخان

اسانس و رنگ خوراکی

: عرضه کننده بهترین اسانسها ورنگ خوراکی

شرکت ابیض شیمی

مدیریت: مسعود شیخ الاسلامی

تهران - منطقه 12 .

خ 15 خرداد-بازار آهنگرها-

اسانس و رنگ خوراکی

: پخش رنگ و اسانسهای خوراکی

بهروز

مدیریت: بهروز جاوید

تهران - منطقه 12 .

15 خرداد-بازار نوروزخان

اسانس و رنگ خوراکی

: عرضه کننده بهترین اسانسها و رنگهای خوراکی مجاز

زمانی

مدیریت: داود زمانی

تهران - منطقه 12 .

15خرداد-بازارنوروزخان-

اسانس و رنگ خوراکی

: مواداولیه وافزودنیهای موادخوراکی