موسسات و انجمن های خیریه

انجمن اندودنتیست های ایرانی

-: 66966589

منطقه 6 .

میدان فلسطین، فلسطین جنوبی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن اورولوژی ایران

-: 88526900

منطقه 7 .

سهروردي شمالي- خيابان شهيد ميرزايي زينالي غربي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن باروری و ناباروری ایران

-: 66592535

منطقه 2 .

میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، دفتر انجمن علمی پرستاری ایران

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پرستاری ایران

-: 22594997

منطقه 3 .

خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، بعد از چهار راه قنات

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکان عمومی ایران

-: 8969740

منطقه 6 .

خ طالقاني غربي خ سرپرست شمالي ساختمان شماره 2

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن طب اورژانس ایران

-: 66420556

منطقه 6 .

خیابان اسكندري شمالي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پریودنتیست های ایران

-: 88269591 - 88809593

منطقه 2 .

گيشا – خ پيروزي غربي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکان قانونی ایران

-: 66968318

منطقه 6 .

خ بزرگمهر، تقاطع فلسطين

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکان کودکان ایران

-: 88449045

منطقه 7 .

خیابان استاد شهید مطهری -خیابان شهید یوسفیان شماره ۴۲ - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی نور

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکی لیزری ایران

-: 88975383

منطقه 6 .

خ فاطمي – روبروي سازمان آب

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پیوند اعضا ایران

-: 88524247

منطقه 7 .

عباس آباد- خیابان پاکستان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکی خواب ایران

-: 88004140

منطقه 6 .

خ كارگرشمالي – بيمارستان شريعتي – بخش پيوندمغز استخوان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پیوند مغز و استخوان ایران

-: 66565500

منطقه 6 .

بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، جنب ساختمان سبز، ساختمان قدیم پاتولوژی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن تشخیص و درمان جنین

-: 88983609

منطقه 6 .

بلوار كشاورز - روبروي بيمارستان ساسان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن چشم پزشکان

-: 66919061-2

منطقه 6 .

خيابان کارگر شمالی، نرسيده به خيابان فاطمی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

-: 44045436

منطقه 5 .

بزرگراه آيت اله كاشاني ، ‌ بعد از ميدان نور ( علامه ) ، بين شاهين و جنت آباد

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن درد

-: 88246093

منطقه 2 .

كوي نصر - خیابان پيروزي غربي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی