موسسات و انجمن های خیریه

انجمن اورولوژی ایران

-: 88526900
منطقه 7 . سهروردي شمالي- خيابان شهيد ميرزايي زينالي غربي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن باروری و ناباروری ایران

-: 66592535
منطقه 2 . میدان توحید، دانشکده پرستاری مامایی تهران، دفتر انجمن علمی پرستاری ایران

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پرستاری ایران

-: 22594997
منطقه 3 . خیابان شریعتی، خیابان شهید کلاهدوز، بعد از چهار راه قنات

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکان عمومی ایران

-: 8969740
منطقه 6 . خ طالقاني غربي خ سرپرست شمالي ساختمان شماره 2

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن طب اورژانس ایران

-: 66420556
منطقه 6 . خیابان اسكندري شمالي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پریودنتیست های ایران

-: 88269591 - 88809593
منطقه 2 . گيشا – خ پيروزي غربي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکان قانونی ایران

-: 66968318
منطقه 6 . خ بزرگمهر، تقاطع فلسطين

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکان کودکان ایران

-: 88449045
منطقه 7 . خیابان استاد شهید مطهری -خیابان شهید یوسفیان شماره ۴۲ - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی نور

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکی لیزری ایران

-: 88975383
منطقه 6 . خ فاطمي – روبروي سازمان آب

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پیوند اعضا ایران

-: 88524247
منطقه 7 . عباس آباد- خیابان پاکستان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پزشکی خواب ایران

-: 88004140
منطقه 6 . خ كارگرشمالي – بيمارستان شريعتي – بخش پيوندمغز استخوان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن پیوند مغز و استخوان ایران

-: 66565500
منطقه 6 . بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، جنب ساختمان سبز، ساختمان قدیم پاتولوژی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن تشخیص و درمان جنین

-: 88983609
منطقه 6 . بلوار كشاورز - روبروي بيمارستان ساسان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن چشم پزشکان

-: 66919061-2
منطقه 6 . خيابان کارگر شمالی، نرسيده به خيابان فاطمی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن چشم پزشکی جمهوری اسلامی ایران

-: 44045436
منطقه 5 . بزرگراه آيت اله كاشاني ، ‌ بعد از ميدان نور ( علامه ) ، بين شاهين و جنت آباد

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن درد

-: 88246093
منطقه 2 . كوي نصر - خیابان پيروزي غربي

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن دندانپزشکان عمومی ایران

-: 88253113
منطقه 2 . خیابان ستارخان - خیابان پاتریس لومومبا - خیابان رامین ملکوتی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی

انجمن دندانپزشکان کودکان ایران

-: 88245477
منطقه 2 . کوی نصر (گیشا) - پیروزی شرقی (شهید علیالی)

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه -انجمن های بالینی