موسسات و انجمن های خیریه

بهروزی فر

بهروزی فر : 22080841
منطقه 2 . سعادت آبادمیدان کاج سرو شرقی ابتدای خ سوم

پیوند دوگل

ادیب زاده: 66716920
منطقه 12 . جمهوری - نبش چ استانبول

موسسه امام سجاد

عرفانی: 55633590
منطقه 12 . 15خرداد