موسسات و انجمن های خیریه

محمد میگونی

محمد میگونی : 26515117

حومه تهران .

میگون - میدان میگون - بلوار شاهد

چهارفصل

گمار : 76324960

حومه تهران .

دماوند - بلوار امام خمینی -

انجمن سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ايران

-: 84130 - 88331083

منطقه 6 .

خيابان کارگر شمالی.بالاتر از جلال آل احمد.خيابان فرشی مقدم (شانزدهم)

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

انجمن شرکت تعاونی دندان پزشکان ايران

-: 88268304-88268305-88268309 - 88253060

منطقه 2 .

کوی نصر, گيشا, خيابان پيروزی غربی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

انجمن مرکزتحقيقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

-: 64432330-88986677 - 88986688

منطقه 6 .

خيابان انقلاب.خيابان قدس.دانشکده دندان پزشکی.مرکز تحقيقات دندان پزشکی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

انجمن مهندسی پزشکی ايران

-: 66902308-22100000 - 66438630

منطقه 2 .

خيابان باقرخان.مجتمع بيمارستانی امام خمينی.مرکز تحقيقات علوم و تکنولوژی در پزشکی

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

انجمن آسيب شناسان دهان وفک وصورت ايران

-: 88723857

منطقه 6 .

خيابان کشاورز, بيمارستان پارس

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه کوثر

-: 23645112

حومه تهران .

جاده رباط کریم – سه راه امیریه

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه کودکان ایران زمین

-: 22720161

منطقه 1 .

نیاوران – بعد از سه راه ثرد

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه لولو

خانم عسگری: 56724276

حومه تهران .

پرند - بلوار ستاره - پلاک 10

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه محبین الزهرا

-: 22451795

منطقه 4 .

لویزان – شهرک شهید محلاتی – خیابان ایثار

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه ملائک

-: 22693351

منطقه 1 .

قیطریه - روبروی حوزه عملیه خواهران

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه مولی الموحدین امیر

-: 09125211089

منطقه 1 .

خیابان اقدسیه – ازگل – 12 متری قائم

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه نیک گستر

-: 88055368

منطقه 3 .

خیابان ملاصدرا – شیراز جنوبی – ابتدای سامان

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه نیکسا

-: 09352209442

منطقه 22 .

کیلومتر 15 جاده کرج – شرکت سایپا

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه و نیکوکاری ریحانه

-: 3886343

حومه تهران .

باقرشهر – بعد از بهشت زهرا – جاده کهریزک

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه

موسسه یاریگران (حامی)

-: 22936150

منطقه 4 .

لویزان – شیان 3

موسسات و انجمن های خیریه

: موسسات و انجمن های خیریه