شمع روشنایی و پارافین صنعتی

شمع روشنایی و پارافین صنعتی

: تولید و پخش پارافین صنعتی و شمع های روشنایی و لوکس

شمع روشنایی و پارافین صنعتی

: عرضه شمعهای تزئینی

شمع روشنایی و پارافین صنعتی

: پخش انواع شمع های فانتزی و کلاسیک - انواع ملزومات شمع سازی - پارافین - فیتیله - قالب - اسانس - پلی مرها