پایگاه انتقال خون حومه تهران - تهران

رباط كريم

مدیریت: -

حومه تهران .

رباط كريم ، بلوار مصلي ، ضلع جنوب غربي ميدان معلم ، روبروي مركز پيش دانشگاهي دار العلم

پایگاه انتقال خون

: پایگاه انتقال خون
limited

ورامين

مدیریت: -

حومه تهران .

كمربندي شهيد بهشتي مجتمع ادارات خ امير کبير کوچه خيام

پایگاه انتقال خون

: پایگاه انتقال خون
limited

پایگاه های انتقال خون | لیست پایگاه های انتقال خون | لیست پایگاه های انتقال خون تهران | انتقال خون

برچسب ها: