خانه های کارگر

فروشگاه برنج خوش پخت

مدیریت: سعید احمدی

تهران - منطقه 20 .

بلوار 13 آبان، شهید رضا زاده (بازار روز)،

خانه های کارگر

: عرضه انواع برنج مرغوب شمال و انواع حبوبات