خانه های کارگر

فروشگاه برنج خوش پخت

احمدی: 55009584
منطقه 20 . بلوار 13 آبان، شهید رضا زاده (بازار روز)،

خانه های کارگر

: عرضه انواع برنج مرغوب شمال و انواع حبوبات

خانه کارگر جمهوری اسلامی

-: 66403846
منطقه 6 . خ.انقلاب خ.ابوریحان چهارراه روانمهر پ.76

خانه های کارگر

: خانه کارگر

کانون خواهران

-: 66413173
منطقه 6 . خ انقلاب خ دانشگاه جنوبی خ نظری پ 180

خانه های کارگر

: خانه کارگر

شهرستان ری

-: 55912059
منطقه 6 . بزرگراه شهید رجائی-بعداز پل شهید آوینی-بلوار شهید بهشتی-خ.قوچ حصار-پ.34و36

خانه های کارگر

: خانه کارگر

خانه کار و کارگر

-: 66402794
منطقه 6 . خ.انقلاب خ.دانشگاه پ.67

خانه های کارگر

: خانه کارگر