خانه های کارگر

فروشگاه برنج خوش پخت

احمدی: 55009584

منطقه 20 .

بلوار 13 آبان، شهید رضا زاده (بازار روز)،

خانه های کارگر

: عرضه انواع برنج مرغوب شمال و انواع حبوبات

خانه کارگر جمهوری اسلامی

-: 66403846

منطقه 6 .

خ.انقلاب خ.ابوریحان چهارراه روانمهر پ.76

خانه های کارگر

: خانه کارگر

کانون خواهران

-: 66413173

منطقه 6 .

خ انقلاب خ دانشگاه جنوبی خ نظری پ 180

خانه های کارگر

: خانه کارگر

شهرستان ری

-: 55912059

منطقه 6 .

بزرگراه شهید رجائی-بعداز پل شهید آوینی-بلوار شهید بهشتی-خ.قوچ حصار-پ.34و36

خانه های کارگر

: خانه کارگر

خانه کار و کارگر

-: 66402794

منطقه 6 .

خ.انقلاب خ.دانشگاه پ.67

خانه های کارگر

: خانه کارگر