زندان ها و ندامتگاه ها

کانون اصلاح و تربیت تهران

مدیریت: -

منطقه 5 .

صادقیه- انتهای بلوار آیت اله کاشانی-شهرزیبا-میدان الغدیر

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

خورین

مدیریت: -

حومه تهران .

ورامین

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

دماوند

مدیریت: -

حومه تهران .

دماوند

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

شهرری

مدیریت: -

حومه تهران .

قرچك

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

مركزی تهران

مدیریت: -

حومه تهران .

جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كیلومتر 5 -  شهرك صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

اوین

مدیریت: -

منطقه 1 .

اوین – خیابان شهید كچویی

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

اداره کل زندان های استان تهران

مدیریت: -

منطقه 2 .

سعادت آباد - کوی فراز - اداره کل زندان های استان تهران - ط. سوم

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها
limited

زندانها و ندامتگاهها