زندان ها و ندامتگاه ها

کانون اصلاح و تربیت تهران

-: -

منطقه 5 .

صادقیه- انتهای بلوار آیت اله کاشانی-شهرزیبا-میدان الغدیر

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

اداره کل زندان های استان تهران

-: 22123067

منطقه 2 .

سعادت آباد - کوی فراز - اداره کل زندان های استان تهران - ط. سوم

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

اوین

-: 22430014

منطقه 1 .

اوین – خیابان شهید كچویی

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

خورین

-: 36776000

حومه تهران .

ورامین

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

دماوند

-: 76392123

حومه تهران .

دماوند

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

شهرری

-: 36120308 - 5 –  36128114  - 36121040

حومه تهران .

قرچك

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها

مركزی تهران

-: 4 – 56258010  -  9 – 56258050  -  56258061

حومه تهران .

جاده قدیم قم – پلیس راه حسن آباد – جاده چرمشهر – كیلومتر 5 -  شهرك صنعتی بیجین – مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ

زندان ها و ندامتگاه ها

: زندان ها و ندامتگاه ها