سازمان پارک ها و فضای سبز

بوستان گفتگو

-: 88286085
منطقه 2 . خیابان نصر ، انتهای خ پیروزی شرقی یا شهید علیدادی

سازمان پارک ها و فضای سبز

: سازمان پارک ها و فضای سبز

ساختمان شماره 3

-: تلفن: معاونت فنی و عمران  2- 88505551
منطقه 6 . خیابان بخارست- خ شانزدهم- شماره 7

سازمان پارک ها و فضای سبز

: سازمان پارک ها و فضای سبز