سازمان پارک ها و فضای سبز

بوستان گفتگو

مدیریت: -

منطقه 2 .

خیابان نصر ، انتهای خ پیروزی شرقی یا شهید علیدادی

سازمان پارک ها و فضای سبز

: سازمان پارک ها و فضای سبز
limited

ساختمان شماره 3

مدیریت: -

منطقه 6 .

خیابان بخارست- خ شانزدهم- شماره 7

سازمان پارک ها و فضای سبز

: سازمان پارک ها و فضای سبز
limited