سازمان پارک ها و فضای سبز

بوستان گفتگو

-: 88286085

منطقه 2 .

خیابان نصر ، انتهای خ پیروزی شرقی یا شهید علیدادی

سازمان پارک ها و فضای سبز

: سازمان پارک ها و فضای سبز

ساختمان شماره 3

-: تلفن: معاونت فنی و عمران  2- 88505551

منطقه 6 .

خیابان بخارست- خ شانزدهم- شماره 7

سازمان پارک ها و فضای سبز

: سازمان پارک ها و فضای سبز