فرهنگسراها

کتاب خانه هاشم آباد

-: 33708923

منطقه 15 .

خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد، انتهای خیابان هاشم آباد- کتاب خانه هاشم آباد

فرهنگسراها

: تعداد کتاب های کتاب خانه۲۳۴۷۴ تعداد اعضا آن ۱۰۱۲ و ظرفیت ۸۰ نفر می باشد.

خانه فرهنگ شهید ملکان

-: 33729512

منطقه 15 .

خیابان هاشم آباد، خیابان شهید ملکان

فرهنگسراها

: این خانه فرهنگ در ضلع جنوب شرقی تهران در مهرماه 1388 تأسیس شد و در خیابان هاشم آباد خیابان شهید ملکان کوچه طهماسب پلاک 4 واقع شده است ، این خانه فرهنگ دارا مساحت 200 مترمربع فضا اداری و آموزش و 100 مترمربع فضا سبز می باشد و دارای 6 کلاس آموزش است . اهداف مرکز: ـ تلاش جهت توسعه و ارتقاء فرهنگ عموم شهروندان منطقه ـ ارائه خدمات آموزش عموم به شهروندان ـ افزایش روحیه نشاط در مخاطبان ـ ایجاد زمینه های رشد و شکوفایی استعداد مخاطبین خصوصاً جوانان و نوجوانان ـ معرف خدمات و فعالیت های سازمان فرهنگ هنر شهرداری تهران در منطقه و جلب مشارکت عموم در این فعالیت هااین خانه فرهنگ در پاز 1392 جهت ارائه خدمات وسیعتر در دست اقدامات عمران قرار گرفته است ....

خانه فرهنگ والفجر

-: 3152939

منطقه 15 .

ميدان بسيج، شهرك والفجر، بوستان والفجر، بلوكb، پايين‌تر از هنرستان هفتم‌تير

فرهنگسراها

: برگزاری جشن ها، کلاس های آموزش و قران