معاون  حقوقي وامور مجلس

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس -بلوار فرهزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

مراکز و ادارات دولتی

: معاون  حقوقي وامور مجلس
limited

سرپرست  دفترامور مجلس

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس-بلوار فرحزادي -بلوار ايوانك-ساختمان وزارت بهداشت

مراکز و ادارات دولتی

: سرپرست  دفترامور مجلس
limited

دبیر شورای گسترش دانشگاههای  علوم پزشکی

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک c

مراکز و ادارات دولتی

: دبیر شورای گسترش دانشگاههای  علوم پزشکی
limited

مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

مراکز و ادارات دولتی

: مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر
limited

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک A

مراکز و ادارات دولتی

: رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی
limited

رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

مراکز و ادارات دولتی

: رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
limited

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرك قدس- بلوار فرحزادي- بلوار ايوانک- ساختمان ستاد مرکزی - بلوک C

مراکز و ادارات دولتی

: دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی
limited

مشاور معاون بهداشت در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستاد مرکزی-بلوکA

مراکز و ادارات دولتی

: مشاور معاون بهداشت در امور سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد
limited

سرپرست دفتر آموزش وارتقای سلامت

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک

مراکز و ادارات دولتی

: سرپرست دفتر آموزش وارتقای سلامت
limited

سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس -بلوارفرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی بلوکA

مراکز و ادارات دولتی

: سرپرست دفتر بهبود تغذیه جامعه
limited

مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشتی

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی Aبلوک

مراکز و ادارات دولتی

: مشاور ومعاون اجرایی معاونت بهداشتی
limited

مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس-بلوارفرحزادی-بلوارایوانک-ساختمان ستادمرکزی-بلوکA

مراکز و ادارات دولتی

: مشاور معاون بهداشت و سرپرست واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا
limited

مشاور معاون بهداشت در حوزه غذا وتغذیه

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-ساختمان ستاد مرکزی

مراکز و ادارات دولتی

: مشاور معاون بهداشت در حوزه غذا وتغذیه
limited

رئيس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور

مدیریت: -

منطقه 2 .

شهرک قدس-بلوار ایوانک-ساختمان مرکزی-بلوک A

مراکز و ادارات دولتی

: رئيس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کشور
limited

مدیر کل انتقال خون استان تهران

مدیریت: -

منطقه 3 .

خ وصال شیرازی-پایگاه انتقال خون تهران

مراکز و ادارات دولتی

: مدیر کل انتقال خون استان تهران
limited

سازمان بورس  تهران

مدیریت: -

منطقه 3 .

تهران - میدان ونک - ابتدای خیابان ملاصدرا - شماره 13 - سازمان بورس و اوراق بهادار

مراکز و ادارات دولتی

: سازمان بورس  تهران
limited

موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني

مدیریت: -

منطقه 6 .

خيابان كارگر شمالي - روبروي پارك لاله - ساختمان 1204

مراکز و ادارات دولتی

: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
limited

مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران

مدیریت: -

منطقه 6 .

کارگر شمالی (امیرآباد)نرسیده به خیابان فاطمی - ک. فردوسی - پ. 14 - ک.پ : 1418673464

مراکز و ادارات دولتی

: مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
limited

مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع شوراها و هياتهاي امناء

مدیریت: -

منطقه 12 .

ميدان فردوسي - خيابان ايرانشهر جنوبي - نبش كوچه شريف - پلاك 68

مراکز و ادارات دولتی

: مشاور وزیر در امر برنامه و بودجه و دبير مجامع شوراها و هياتهاي امناء
limited

بانك ملي ايران

مدیریت: -

منطقه 12 .

تهران – خيابان فردوسي جنوبي - ادارات مركزي بانك ملي ايرا ن -كدپستي: 1135937681

مراکز و ادارات دولتی

: بانك ملي ايران
limited