مراکز و ادارات دولتی

مراکز و ادارات دولتی

: خدمات حفاظتی و مراقبتی ، حراست ازمجتمع های مسکونی و تجاری

مراکز و ادارات دولتی

: شرکت بشارت ایرانیان ارتباط گستر در راستای ارائه تسهیلات رفاهی تفریحی ورزشی وسلامت به اقشار ملت علی الخصوص به کارمندان دولت بصورت تخفیف کارت وبصورت اقساطی با هماهنگی وهمکاری بانک توسعه تعاون این تسهیلات را ارائه می نماید...

مراکز و ادارات دولتی

: مرکز معادل سازی و تبدیل سوابق تجربی به مدارک معادل دانشگاهی