مسافرخانه ها

شهر ری

فرهادی: 55902488

منطقه 20 .

شهر ری – خ. حرم – پشت بازار

مسافرخانه ها

: مسافرخانه

۱۱۰

لطف علی: 55900117

منطقه 20 .

شهر ری – خ. حرم – روبروی کاروانسرای دوقلو

مسافرخانه ها

: مسافرخانه

مرکزی

علینقی: 55902651

منطقه 20 .

شهر ری – خ. حرم

مسافرخانه ها

: مسافرخانه

نمایان

رفاهی: 55917446- 55903192

منطقه 20 .

شهر ری – خ. حرم – نبش کوچه پاچنار

مسافرخانه ها

: مسافرخانه

حسینی، عبدالفاضل

حسینی: 55902653

منطقه 20 .

شهرری – خ. حرم – جنب مسجد خاتم النبیین

مسافرخانه ها

: مسافرخانه